Navigácia

ŠKD

ŠKD - Školský Klub Detí

ŠKD pri ZŠ - Karpatská 8063/11, Žilina nie je iba pokračovaním školského vzdelávania, ale rôznymi formami a metódami sa snažíme:

 • Poskytnúť deťom priestor pre aktivitu, oddych a relaxáciu
 • Vytvoriť podmienky na  utvrdzovanie učiva
 • Podporovať vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi
 • Pomáhať deťom realizovať sa v záujmových činnostiach a podporovať ich tvorivosť a nadanie

 

Do ŠKD v tomto školskom roku bolo zapísaných 362 žiakov 1. - 4. ročníka.          

V súlade s VZN Mesta Žilina č. 12/2012 a č.5/2014, výška príspevku rodiča na čiastočnú úhradu nákladov je 10,-€/ mesiac. Pozor! Zmeny vo financovaní podľa nového VZN od 1. júna 2018.

Klub je rozdelený na oddelenia :

 • 9 oddelení so zameraním na spoločensko-vednú, pracovno-technickú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú a telovýchovnú činnosť. Zúčastňuje sa na projektoch školy, realizuje výstavy prác detí, podieľa sa na výzdobe školy a úprave terás
 • 5 oddelení  so zameraním na športovú gymnastiku, športový fitness a tanec s akrobaciou. Zúčastňuje sa na súťažiach v rámci Slovenského pohára, M-SR a tiež medzinárodných súťaží  

 

Pre  rekreačnú činnosť využívame okolie školy, trávnaté plochy a terasy pri triedach

Sme tu pre Vás v čase:

ráno:  6,15 7,40 hod.         popoludní:  11, 40 - 17,00 hod.

Vedúca vychovávateľka: Katarína Vranová

Vychovávateľky vo všeobecných oddeleniach :

     Mgr. Natália Játyová, Katarína Mališová, Mgr. Jana Majdanová, Soňa Maťusová, Miroslava Šoltészová,

Ľubica Tkáčiková, Katarína Vranová, Iveta Mazanová, Tereza Hallonová.

Vychovávateľky  v pohybových oddeleniach:

 

Dagmar Grolmusová, Zuzana Julényová, Michaela Mahútová, Mgr.Perta Rosinová, Dobroslava Lehotská.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
  010 08 Žilina
 • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

  Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria