Navigácia

Fotogaléria

Rozvoj každej osobnosti vyžaduje individuálne chápanie každej osobnosti.

Vitajte na stránke našej školy

Kalendár

N O V I N K Y

 • OCENENIE PRIMÁTOROM MESTA

  Ocenenie primátora mesta Žilina prevzala žiačka

  Gabika NEVEDELOVÁ z 9.C,

  ktorá počas celého štúdia nám robila radosť svojou prácou, študijnými výsledkami, správaním a úspešnou reprezentáciou vo vedomostných súťažiach a krajských kolách olympiád.

  Gabike ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme jej ešte veľa úspechov a elánu do ďalšieho štúdia na strednej škole.

 • Do galérie Karpatský jarmok boli pridané fotografie.

 • Do galérie Olympijský deň - 1. stupeň boli pridané fotografie.

 • Do galérie Olympijský deň, 2. stupeň boli pridané fotografie.

 • ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA

  Naši žiaci opäť vybojovali 1. miesto v celkovom vyhodnotení ŠŠL.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí v priebehu školského roka bojovali v jednotlivých kolách súťaží. Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí žiakov pripravovali, motivovali a zúčastňovali sa s nimi na súťažiach.

  Tlieskame a tešíme sa z umiestnenia!

 • LOGO NAŠEJ MENY

  V hlasovaní o LOGO meny školy zvíťazil návrh žiačky S. Radolcovej zo 6.D triedy.

  Víťazke blahoželáme :)

 • SÚŤAŽ SPOTREBITEĽSKÁ VÝCHOVA

  Škola získala 2. miesto v súťaži Spotrebiteľská výchova - Spotreba pre život.

  Blahoželáme žiakom i pani učiteľkám, ktorí sa do súťaže spoločnými silami zapojili.

 • IQ OLYMPIÁDA

  Žiak 8.C, Marek KYSEĽ, bol úspešným riešiteľom školského a aj regionálneho kola IQ olympiády. Najbližšie ho čaká celoslovenské kolo v Smoleniciach.

  Marekovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

 • ŠTÚROV ZVOLEN

  Terezka Michalenková zo 6.A získala 1.miesto v regionálnom kole rétorickej súťaže Štúrov Zvolen.

  Terezke blahoželáme. Máme radosť z jej úspechu.

 • Do galérie Deň matiek, besiedka boli pridané fotografie.

 • OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

  Žiak Jonáš Urbaník zo 7.D sa umiestnil na 3. mieste a žiaci Dávid Chodelka zo 7.C a Jakub Kurjak zo 7.D sú úspešnými riešiteľmi BiO.

  Chlapcom blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu :)

Virtuálna prehliadka

Bezpečná škola

Viac sa dočítate TU

Partneri

Kontakt

 • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
  Karpatská 8063/11
  010 08 Žilina
 • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

Mapa

Fotogaléria

Novinky