• Novinky

     • OZNAM

      Počas letných prázdnin od 11.7.2022 do 31.8.2022

      bude škola zatvorená.

      V prípade potreby je možné v čase od 8.00 do 12.00 hod. kontaktovať tajomníčku školy na tel. čísle

      041/5253987.

     • Olympijský beh

      Olympijský beh, ktorý sa konal pri príležitosti otvorenia nového atletického univerzitného štadióna. Poznáme umiestnenie našich žiakov:

      Kategória chlapci rok 2012 a mladší:

      1. miesto - Maximilián Mózer, 4.B

      2. miesto - Timotej Badánik, 3.C

      3. miesto - Michal Jantošík, 4.C

      Kategória chlapci rok 2009 - 2011:

     • VYHODNOTENIE zberu papiera

      Žiaci našej školy sa zapojili do zberu papiera. Spolu sme vyzbierali 4800 kg tejto druhotnej suroviny, a tak sme prispeli k záchrane našich stromov. Poďakovanie patrí najmä členom žiackej školskej rady, deťom, ktoré húževnato nosili papier, rodičom a pánom údržbárom za pomoc.

      Umiestnenie :

      1.miesto: Monika Slivková, 2.A, 400 kg

     • Basketbalový krúžok 3. - 4. roč.

      Aj v školskom roku 2021/2022 bol pre dievčatá z 3.a 4. ročníkov vytvorený basketbalový krúžok v spolupráci s basketbalovým klubom BKM Žilina. Dievčatá si užili v telocvični streľbu na kôš, rôzne súťaže s povzbudzovaním, driblovanie a vyskúšali si ako sa hrajú basketbalové zápasy.

      Ďakujeme za zaujímavé pohybové aktivity a dobrú atmosféru trénerom BKM Žilina.

  • Zvonenia

   Nedeľa 3. 7. 2022
  • Školská knižnica

   Otváracia doba: denne od 10.00 - 14.00    

    Knihovníčka: Jana MAJDÁNOVÁ

  • Partneri

   • Plán obnovy
   • Financovaný EU
   • Európsky sociálny fond
   • Erazmus+
   • Smartbooks
   • Cambridge English