• Novinky

    • Letná hravá škola - druhý týždeň
     • Letná hravá škola - druhý týždeň

      Do druhého týždňa našej letnej hravej školy nastúpilo 40 detí, ktoré sa v priebehu týždňa presúvali po meste Žilina i mimo neho. V prvý deň to bolo priamo centrum, začali na Mariánskom námestí, potom sa presunuli do Rosenfeldovho paláca. Deti mali pripravené tvorivé dielne a prehliadku bábok z najstaršieho bábkového divadla na Slovensku. Vyskúšali si manipuláciu s bábkami a mohli si zahrať divadlo s bábkami, ktoré si na tvorivých dielňach vytvorili. Z Rosenfeldovho paláca sa presunuli do Sedláčkovho parku, kde si zacvičili a zahrali sa.

    • Letná hravá škola
     • Letná hravá škola

      V snahe pomôcť rodičom žiakov, zamestnanci ZŠ Karpatská pripravili pre žiakov školy program na dva týždne v júli. V dňoch 6.- 10. 7. 2020 47 detí navštívilo Lesopark, v Bôrickom parku si spoločne zahrali súťažné hry aj zacvičili s hudbou, urobili piknik.

      V utorok zavítali do rozprávkového lesa v Nezbudskej Lúčke, navštívili i pamätník francúzskych partizánov v Strečne. V ďalší deň sa Rajeckou Ančou doviezli do Rajeckých Teplíc, kde ich privítal zamestnanec múzea dopravy. Nasledoval piknik v parku pred Afroditou v Rajeckých Tepliciach , prechádzka okolo jazierka, zmrzlina a hry v parku.

    • Matematický klokan - celoštátne kolo
     • Matematický klokan - celoštátne kolo

      Nový úspech našej školy. V najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži máme týchto úspešných riešiteľov:

      II. stupeň

      5. ročník: Dominik Hajdúch, Melánia Ivašková, Natália Hudecová
      6. ročník: Tomáš Briš
      7. ročník: Matúš Kopernický
      8. ročník: Daniel Strempek

      I. stupeň - mená úspešných riešiteľov doplníme neskôr.

    • Projekt Čerstvé hlavičky
     • Projekt Čerstvé hlavičky

      Naša škola bola úspešne zaregistrovaná do projektu o čerstvé ovocie. Verejné hlasovanie bude prebiehať v termíne od 24. 6. do 29. 7. 2020.

      Školy, ktoré získajú ku konkrétnej predajni najviac hlasov, vyhrajú pre svojich žiakov čerstvú zeleninu a ovocie na celý školský rok 2020/2021 od danej predajne Kaufland.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Pred návratom do školských lavíc po "korona-izolácii" sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníkov "Návrat do školy - dotazník pre deti" a "Návrat do školy - dotazník pre rodičov".

      Naším zámerom bolo dozvedieť sa, ako žiaci toto obdobie zvládli, či mali nejaké problémy, na čo sa tešia a pod. Úlohou Vás, rodičov, bolo tiež napísať v čom Vás Vaše deti najviac potešili. Dostali sme odpovede, ktoré nás naozaj veľmi potešili, preto sme sa rozhodli túto radosť s Vami zdieľať.

   • Utorok22. 9. 2020
  • Partneri

   • Erazmus+
   • Smartbooks
   • Cambridge English