• Zvonenia

   Štvrtok 29. 2. 2024
  • Školská knižnica

   Otváracia doba: denne od 10.00 - 14.00    

    Knihovníčka: Andrea JAKUBSKÁ

  • web: krizovalinkapomoci.sk

   tel.: 0800 500 333

   mail: poradna@ipcko.sk

  • Partneri

   • Plán obnovy
   • Financovaný EU
   • Európsky sociálny fond
   • Erazmus+
   • Smartbooks
   • Cambridge English