Navigácia

O projekte

 

Záchrana som ja je názov celoslovenského projektu, pre žiakov MŠ a I. stupňa základných škôl. V tomto roku bol vyhlásený 2. ročník tejto súťaže.

Cieľom projektu bolo vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, naučiť deti dbať o svoju bezpečnosť, myslieť dopredu, predvídať a predchádzať úrazom aj v škole.

V rámci neho získa 50 základných škôl automatické externé defibrilátory (AED), ale aj kurz prvej pomoci pre učiteľov či zážitkový kurz prvej pomoci pre žiakov prvého stupňa základných škôl.

Partnermi projektu Záchrana som ja sú nezisková organizácia FALCK a nadácia Allianz.  Organizácie FALCK  vzdeláva a šíri osvetu v oblasti prvej pomoci za podpory skúsených inštruktorov – záchranárov zo spoločnosti Falck Záchranná, a.s. a Falck Academy, s.r.o. – aby všetky deti vedeli poskytnúť prvú pomoc. Poslaním nadácie Allianz je prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, teda aj deti.

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria