Navigácia

Časový rozvrh

Školský klub detí pri ZŠ Karpatská ul, Žilina

Časové rozvrhnutie edukačnej činnosti

 

 

Deň

6:15 – 7:40 hod.

11:40 – 14:30 hod.

14:30 – 15:30 hod.

15:30 – 17:00 hod.

     Rekreačná činnosť 

Po

 

 

 

 

Ranné

schádzanie sa

detí

 

 

 

Príprava na obed

 

 

 

 

 

Obed

 

 

 

 

 

Odpočinková činnosť

 

Spoločensko-vedná TOV

 

 

Vzdelávacia oblasť

 

 

 

Príprava na vyučovanie

 

 

 

Didaktické hry

 

 

 

Hry a voľné činnosti

 

 

 

 

 

 

Odchod detí domov

Ut

Pracovno – technická TOV

St

Telovýchovná, zdravotná a športová TOV

Št

Esteticko – výchovná TOV

výtvarná, hudobná, literárno− dramatická

Pi

Prírodovedno - enviromentálna TOV

 

Zmena v časovom rozvrhu edukačnej činnosti je možná vzhľadom na aktuálne podmienky.

 

   Katarína Vranová                                                                                                                       Mgr. Eva Smolková

vedúca vychovávateľka                                                                                                                         riaditeľka školy

                                                                                                                                     

 
 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria