Navigácia

                                                                                                                                                                             

RADA  ŠKOLY  PRI   ZÁKLADNEJ  ŠKOLE,  KARPATSKÁ 8063/11,  ŽILINA

 

Ustanovujúce stretnutie 08.03.2016,funkčné obdobie  od 16.03.2016 do 15.03.2020

Schválenie štatútu a voľba predsedu a podpredsedu:

                                                                             Predseda: Z.Kasáková

                                                                      Podpredseda: M. Pilcová   

Predseda

Ing. Kasáková Zuzana     

pedagogický  zamestnanec  školy

 

 

Členovia

Mgr.  Hujová Jaroslava        

pedagogický zamestnanec školy

p. Dáša Pirošíková

nepedagogický  zamestnanec školy

Ing.  Pilcová Monika

rodič; podpredseda

Ing. Zuzana Budayová

rodič

Ing. Ivašková Martina

rodič

Ing. Bátor Igor

rodič

Ing Patrik Groma

za zriaďovateľa

Ing. Miroslav Sokol

za zriaďovateľa

Ing. Dušan Dobšovič

za zriaďovateľa

PaedDr. Viera Benková

za zriaďovateľa

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria