Navigácia

 

 

Škola je od 1. júla 2002 samostatným právnym subjektom, zriaďovateľom školy je Mesto Žilina.

 

V školskom roku 2014/2015 školu navštevovalo 824 žiakov.

V školskom roku 2015/2016 školu navštevovalo 875 žiakov.

V školskom roku 2016/2017 školu navštevuje 877 žiakov.

V školskom roku 2017/2018 školu navštevuje  886 žiakov.

                                        V školskom roku 2018/2019 školu navštevuje 897 žiakov.

                                            
ŠKD navštevuje 362 detí.


Na škole je zriadených 36 tried a 14 oddelení školského klubu detí.

Pedagogický kolektív tvorí:  

56 pedagogických pracovníkov,

 14 vychovávateliek ŠKD,

    2 špeciálne pedagogičky, 

 1 školská psychologička,

1 sociálna pedagogička

                                      6 asistentov učiteľa.                                          


Priority školy:

kvalitný výchovno-vzdelávací proces

výuka anglického jazyka od 1. ročníka

výuka informatiky od 2. ročníka

► predmet programovanie v 9. ročníku

ŠKD s oddeleniami zameranými na gymnastiku, aerobik, fitnes

integrácia detí s rôznym druhom postihnutia

špeciálna pedagogička

školská psychologička

 

Ďalšie benefity školy :

bohatá krúžková a mimoškolská činnosť  

pitný režim

mliečny program

predaj pečiva a čerstvého ovocia

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria