Navigácia

Výchovný poradca Výber povolania Termíny Testovanie T9 Harmonogram WWW stránky O duálnom vzdelávaní Duál Point a duálne vzdelávanie

 

 

Ako postupovať pri výbere strednej školy (SŠ) :

 

Pri rozhodovaní na akú SŠ chce ísť žiak študovať treba brať do úvahy : 

1. prospech žiaka na ZŠ

                       2. záujem žiaka

                       3. zdravotný stav žiaka   

 

 1. Prospech žiaka :

      Deviataci si majú možnosť vybrať z troch základných typov SŠ :    

  1. Gymnáziá  - do priemeru 

                         2. Stredné odborné školy - do priemeru 

                         3. Spojené školy

 

 Rozdelenie podľa dĺžky štúdia :

    a/   SŠ končiace maturitou 5. roč.  - HA , G  bilingválne

                                                        4. roč. – gymnáziá a niektoré odbory S O Š  a Spojených škôl

    b/   SŠ končiace výučným listom – 3. ročné odbory SOŠ a  Spoj. škôl

 

 

Žiaci s prospechom nie horším ako dobrým – maturitné odbory

Žiaci s prospechom dostatočným  - 3. ročné odbory                  

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria