O ŠKOLE

INFORMÁCIE

Pondelok 5. 10. 2015

Počet návštev: 3141242

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 5.10.2015)
Samuel Adámek (2.E)
Šárka Bláhová (3.A)
Alex Demjanovič (2.A)
Michaela Čupeľová (5.B)
Zajtra (Utorok 6.10.2015)
Gabriela Maliarová (8.B)
Natália Behulová (3.D)
Natália Beneová (3.C)
Natália Beňadiková (5.C)
Natália Brídová (4.E)
Natália Hudecová (1.D)
Natália Janušová (9.B)
Natália Kapustová (3.D)
Natália Malchová (1.D)
Natália Novosadová (9.C)
Natália Novotná (9.B)
Natália Olejárová (2.B)
Natália Perrotová (5.C)
Natália Petreková (3.D)
Natália Remeková (5.A)
Natália Remeňová (4.B)
Natália Ripelová (6.D)
Natália Rzeszotová (1.C)
Natália Siptáková (4.D)
Natália Vangelová (1.C)
Natália Lilly Škulavíková (1.A)

Partneri

Vitajte na stránke našej školy

Rozvoj každej osobnosti vyžaduje individuálne chápanie každej osobnosti.

                                                                               

2. 10.                   Ukončenie plaveckého výcviku    

                                                   Primátorský  deň  - stretnutie so zástupcami žiackeho parlamentu,  beh žiakov 1. a 3. roč.

                                                   Cezpoľný beh

                                                   Exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka do Parlamentu v Bratislave  

                     5. 10.                    Deň zvierat 

                                                   DNI  NÁDEJE 2015 – účasť na športových a kultúrnych podujatiach

                    14. 10.    12.00      Burza informácií pre žiakov 9. roč.                                                  

                    15. 10.                     Branný kurz  (1  hodina)

                    16. 10.                     Účelové cvičenie (2 hodiny) 

                                                     Exkurzia  žiakov 6. roč. - Liptovský Mikuláš, Ružomberok

                                                     Európsky deň záchrany života - účasť niektorých tried 

                     24. 10.                     Medzinárodný deň školských knižníc – „Školské knižnice: Brána do života“

                     26. 10.                     Oslavy narodenia Ľ.Štúra (28.10.1815 – 200 rokov) 

                     29. 10. – 1. 11.       Jesenné prázdniny

                     Október                 Nácvik prihlasovania   E-TEST – 5. roč


    Nezabudníme!!!                                                                     

                                                 Október je mesiacom úcty k starším.   


ŠKD

                  Imatrikulácie prvákov (uvítacia diskotéka)

                             Š A R K A N I Á D A

 


 

Zber papiera - bude prebiehať 2x ročne

Zber batérií - každý utorok a štvrtok - 7.50 - 8.00

Programovanie pre deviatakov odštartované

V pondelok, 7. septembra, sme odštartovali výuku nového predmetu - Programovanie. Zučastňuje sa na ňom 15 žiakov 9. ročníka, ktorí boli vybraní na základe testu.

Úvodnú hodinu majú teda žiaci aj pán programátor úspešne za sebou. Prajeme, aby bola spokojnosť a naplnenie predstáv na oboch stranách.

Tak veľa šťastia a úspechov :-).

25. a 26. september sú hlavnými dňami verejnej zbierky Biela pastelka 2015.

Tento rok sa aj naša škola zapojí do zbierky na podporu nevidiacich a  slabozrakých.

Aj vďaka vášmu príspevku môžeme zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.

                                                                                                                                       Ďakujeme.  heart

Novinky

Fotogaléria

Partneri

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    Karpatská 8063/11
    010 08 Žilina
  • +421 0415253987
    Zubná ambulancia:
    041 5651138

Mapa