Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

  TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

  Obvodné kolo

  V súťaži nás reprezentovali žiaci Marek Miklo, 8.B a Ondrej Muráň, 8.D. Obaja boli úspešní v školskom kole olympiády. V obvodnom kole, v kategórii A, boli úspešní a získali 3. miesto.

  K úspechu obom blahoželáme!

 • DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA

  Ocenenie získala žiačka Veronika Martyneková z 8.D za rozprávku Továreň na sny.

  Veronike k oceneniu blahoželáme!

 • BEH PRE NAJMENŠÍCH

  Dňa 5. 10. 2018 sa žiaci 1. - 4. ročníka zúčastnili na 5. ročníku súťaže Beh pre najmenších o pohár primátora mesta Žilina. V kategórii 1. a 2. ročník - dievčatá získala 3. miesto žiačka 2.A Alica Drdáková, v kategórii 3. a 4. ročník - chlapci získal 1. miesto žiak 4.A Pavol Drdák

                                                                                Srdečne blahoželáme!

 • BEH NÁDEJE

  1.10. sa komal Beh nádeje. Žiaci pretekali v štafetovom behu.  Družstvo chlapcov 5.- 6. ročníka v zložení  S. Remiš, F. Kopúň,  J. Lenko - žiaci 6.A a O.  Rybár , 6.D sa umiestnilo na 3. mieste.

               Blahoželáme!

Kontakt

 • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
  010 08 Žilina
 • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

  Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria