Navigácia

Šikanovanie

Prevencia šikanovania

Motto:

Dobrá škola je tá, ktorá vie riešiť problém šikanovania, nie tá, ktorá hovorí, že sa u nich šikanovanie nevyskytuje.

Šikanovanie je úmyselná snaha získať psychologickú alebo spoločenskú výhodu medzi inými jedincami prostredníctvom ubližovania, hrozieb, výsmechu a zastrašovania.

Fantázia a vynaliezavosť foriem a prejavov “šikany” je  bezhraničná, často môže byť neuveriteľne cynická.  Šikanovanie môže mať krátkodobý aj dlhodobý priebeh, trvanie, ináč povedané môže byť náhodilé, príležitostné, krátkodobé alebo dlhodobé, neznesiteľné, s vážnejšími dôsledkami. Pochopiteľne vážnejšie je dlhodobé šikanovanie, ale principiálne je neprijateľná každá forma a prejav, neprípustná je už samotná podstata. Tejto téme venujeme dostatočnú pozornosť a v zmysle Akčného plánu realizujeme priebežne preventívne aktivity, ktorých cieľom má byť zamedzenie tomuto nežiadúcemu spoločenskému javu, pozitívna orientácia žiakov a mladých ľudí, rozvíjanie schopnosti byť asertívny a zároveň ohľaduplný s ľudským prístupom.

Rozhovor s obeťou šikanovania je dôležitý, ale nie definitívny úkon na ceste riešenia. Vedenie rozhovoru s násilníkmi môže byť náročnejšie a  ťažšie ako spontánna výpoveď, vyžalovanie sa obete. V rozhovore sa musia títo jedinci uistiť, že v škole pedagógovia a vedenie školy majú silu a vôľu odstrániť problém. Pohovor, vyšetrovanie šikanovania, v ktorom násilník pochopí, že sa o šikanovaní nielen vie, že v škole a spoločnosti je dosť pedagogických, didaktických a iných, aj trestoprávnych prostriedkov riešenia,  čo  je predpoklad vyriešenia, odstránenia šikanovania.

Doporučujeme všetkým Vám rodičom, aby ste v prípade zistenia uvedeného javu, neváhali kontaktovať kohokoľvek z pedagogického zboru, obrátili sa na nás s dôverou a vierou, že našim cieľom je pomôcť Vášmu dieťaťu, aby zbytočne netrpelo a dokázalo sa vysporiadať s takýmito nástrahami života.

Naša škola má v tejto veci jednoznačný postoj. Neakceptujeme, netolerujeme, neschvaľujeme žiadnu formu násilia. Šikanovanie, resp. jeho náznaky nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec rieši šikanovanie medzi žiakmi bez meškania a každej jeho obeti dokáže poskytnúť okamžitú pomoc. Zároveň je povinný túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému poradcovi, koordinátorovi prevencie, vedeniu školy.

                                                                                      

 

                                                       

Linka, ktorá má uši pre všetky deti
- ak ti niekto spôsobuje bolesť, ak ti ubližuje slovami, ak ťa zastrašuje a týra …
- ak máš problémy v rodine, v škole, s rovesníkmi, s drogami …                    

- ak sa potrebuješ zdôveriť alebo porozprávať …                                        

- ak máš starosti o kamaráta, ktorého niečo trápi a nevie, na koho sa obrátiť …

                                       Sme tu pre teba
                     

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria