Navigácia

Vzdelávanie pedagógov v FG

O projekte

Do projektu sme sa zapojili reakciou na výzvu MŠVVaŠ SR a podaním žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017.

Obdobie realizácie rozvojového projektu bolo od 8.júna 2017 a všetky aktivity museli byť ukončené do 30. novembra 2017. Realizátor projektubol povinný prezentovať výsledky projektu a využitie účelových  finančných prostriedkov na vyhodnocovacom seminári.

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria