Navigácia

Podpora vzdelávania Nadáciou KIA Motors Slovakia

O projekte

 

Podpora technického a jazykového vzdelávania

 

Vďaka inovatívnemu projektu “Podpora technického a jazykového vzdelávania” Nadácie Kia Motors Slovakia sme si mohli  7.12.2017, ako jedna z 29 škôl nášho regiónu, prevziať v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch nové interaktívne a praktické pomôcky na rozvoj technických a jazykových zručností našich žiakov.

Odovzdávanie sa uskutočnilo na slávnostnom stretnutí riaditeľov a zástupcov škôl s členmi Nadácie, ktoré sa celé nieslo vo veselom mikulášskom duchu.

 

Naši žiaci budú môcť využívať nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky pri jednoduchých a hnaných strojoch, ale aj naprogramovať si vlastných robotov. Súčasťou balíka sú aj elektrické obrábacie stroje ako variácie sústruhov, pílok, brúsok a vŕtačky  a tiež „Energy box“ na využívanie alternatívnych zdrojov energie, kde si žiaci zapoja funkčné solárne panely alebo veternú turbínu na výrobu elektrickej energie. Na podporu  jazykových zručností žiakov Nadácia Kia Motors Slovakia venovala aj nový notebook s interaktívnou tabuľou, s projektormi a tiež tablety pre využitie moderných aplikácií počas vyučovania. Pedagógovia do svojich učebných procesov môžu zahrnúť edukačné aplikácie, ktoré boli vyvinuté na podporu vzdelávania nielen cudzích jazykov  na základných školách.

„Máme takmer vo všetkých triedach na druhom stupni interaktívne tabule. Potrebujeme ale obnovovať techniku, vývoj ide mimoriadne rýchlo dopredu. Ďakujeme nadácii, že nám obnovila a rozšírila zariadenie. Budeme ju využívať na hodinách jazykov, začíname vyučovať techniku a manuálne práce, chceme, aby sa naučili práce, ktoré im pomôžu ďalej do života,“ povedala riaditeľka školy Mgr. Eva Smolková

Všetci žiaci a pedagógovia školy  ďakujú Nadácii Kia Motors Slovakia za moderné vybavenie učebne či dielní na polytechnickú výchovu.

    Ďakujeme.

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria