Navigácia

Podpora vzdelávania Nadáciou KIA Motors Slovakia

O projekte

 

Podpora technického a jazykového vzdelávania

 

Vďaka inovatívnemu projektu “Podpora technického a jazykového vzdelávania” Nadácie Kia Motors Slovakia škola získala licenciu na softvér SmartBooks.

SmartBooks je komplexný inteligentný vzdelávací systém pre žiakov a učiteľov. Je to inovatívna metóda vzdelávania.

Pre žiakov obsahuje učivá, testy, poznámky, diktáty. Učitelia môžu využívať obrázky a texty pre interaktívne tabule, domáce úlohy, testy s automatickým vyhodnotením.

Vďaka tomu sa môžu žiaci nielen vzdelávať, ale rozvíjať zručnosti pri práci s online softvérom. Učitelia, využívaním softvéru,  zefektívnia vyučovacie hodiny.

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria