Navigácia

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia

O projekte

                  

"Experimentovanie po nemecky” je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Goetheho inštitútu. V tomto projekte ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov metódou CLIL (Content and Languaged Integrated Learning). Základom metódy je, že žiaci pracujú časť hodiny v slovenčine a časť v cudzom jazyku, keď pedagóg vysvetľuje novú slovnú zásobu.


CLIL je forma bilingválneho vyučovania, ktorá umožňuje učiť vecný obsah z rôznych odborných oblastí pomocou cudzieho jazyka. Cudzí jazyk pritom nie je predmetom vyučovania, ale komunikačný prostriedok, použitý ako médium. Žiaci opakujú, rozširujú a upevňujú to, čo majú už naučené, učia sa všeobecný predmet, ale aj cudzí jazyk v reálnych situáciách a vidia jeho praktické využitie.


Experimentovanie po nemecky podporuje praktickú výučbu nemčiny. Pracovné listy, experimenty a cvičenia na slovnú zásobu sú rozdelené do 10 tém. Materiály sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre druhý stupeň základnej školy.

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria