Navigácia

VO a Povinné zverejňovanie

 

Faktúry, objednávky, platobné poukazy sú zverejňované na webovej stránke zriaďovateľa:

Mesto ŽILINA, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31 ŽILINA

web: https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    Karpatská 8063/11
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

Mapa

Fotogaléria

Novinky