Navigácia

O EŽK

Prihlasovacie údaje

Prihlasovacie údaje do elektronickej žiackej knižky, ďalej EŽK, získate priamo od triedneho učiteľa na prvom rodičovskom združení. Prihlasovacie údaje ostávajú rovnaké na všetky školské roky, počas ktorých bude Vaše dieťa žiakom našej školy.

V prípade straty, alebo z  iných dôvodov, môžete požiadať o opakované zaslanie prihlasovacích údajov do elektronickej žiackej knižky formou emailu. Adresujte ho nášmu správcovi školskej databázy na adresu: m.gazova@zskarpatskaza.com alebo prostredníctvo triedneho učiteľa.

Vo svojej žiadosti uveďte:

- meno svojho dieťaťa
- triedu, ktorú navštevuje Vaše dieťa

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria