Navigácia

Jedlá zmena

O projekte

 
Jedlá Zmena je názov projektu, do ktorej sa zapojila naša škola a ktorý začal v septemri 2016.
 

Projekt  sa zameriava na globálny rozmer potravín a stravovania a začleňuje sa do prierezových tém globálneho rozmeru v jednotlivých predmetoch a to najmä v environmentálnej výchove. Vo vyučovaní sa zvyšuje povedomie žiakov o globálnom vplyve našich každodenných rozhodnutí ohľadom stravovania sa. Rozvíja sa kritické myslenie žiakov a podporuje ich činnosť smerujúcu k zodpovedným zmenám v stravovaní.

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria