Navigácia

Špeciálny pedagóg

 

Mgr. Veronika  Urbaníková, PhD.

Mgr. Mária Škorubová

Kde ma môžete nájsť?      ZŠ Karpatská, 2. poschodie vľavo, č. 205
 

Ako sa môžeme skontaktovať?   

       -  cez telefón školy: 52 53 987

        -  cez e – mail: veronika.urbanik@gmail.com

        -  počas konzultačných hodín: streda 13.30 – 15.30

Čo môžem pre Vás urobiť? 

 -  špeciálno–pedagogickú diagnostiku dieťaťa

       -  konkrétne odporúčania (ako možno pomôcť)

      -   návrh nápravných cvičení

      -   systematickú starostlivosť o žiaka v škole

       -  pravidelné konzultácie (rodičia, učitelia)

Na čom sa podieľam ?

           -   na včasnej diagnostike problémov dieťaťa

           -   na redukcii porúch učenia a správania

            -  na úspešnej integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)

           -   na výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP

           -   na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov

           -   na budovaní „školy pre všetkých“ a vytváraní podmienok pre spoločné vzdelávanie

            -  na informovanosti rodičov a učiteľov

            -  na zlepšení vzájomnej komunikácie medzi školou, rodičmi a deťmi

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria