Navigácia

Erasmusplus

je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Vďaka grantu mohli tri naše p. učiteľky anglického jazyka dva týždne študovať na Cambridge School. Nové znalosti a skúsenosti využíjú pri vzdelávaní a zlepšovaní kvality vyučovacieho procesu na hodinách AJ.

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    Karpatská 8063/11
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

Mapa

Fotogaléria

Novinky