Navigácia

Národné projekty

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Cieľom tohto projektu je vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,  ďalej implementácia vybraných elektronických služieb a vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

Medzi špecifické ciele projektu patrí:

  • prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,
  •  vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

 

Zapojenímškoly do tohto projektu škola získala interaktívnu tabuľu s príslušenstvom a 20 tabletov Samsung, ktoré sú základom pre vytvorenie tabletovej triedy na našej škole.

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    Karpatská 8063/11
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

Mapa

Fotogaléria

Novinky