Navigácia

V ZŠ Karpatská úspešnejší

O projekte

 

V Základnej škole Karpatská úspešnejší

je názov projektu do ktorého sa zapojila naša škola. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnoasť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávania a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Projekt sa začal realizovať od 1. januára 2018. Vďaka tomuto projektu boli na škole zamestnaní dvaja noví zamestnaci - školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria