Navigácia

Žiacky parlament

História

História prvého školského parlamentu sa začala písať v apríli 2015, kedy  vznikol pod ochrannou rukou a vedením p. učiteľky V. Sobolovej  a školskej psychologičky Z. Chabadovej. Jeho prvé zasadnutie sa konalo 10. apríla 2015 o 7.00 hod.

Snahou parlamentu je docieliť užšiu spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť a ich tvorivosť.

Žiacku školskú radu v prvom školskom parlamente (rok 2014/15) tvorí  predseda, podpredseda, ktorí boli volení členmi školského parlamentu a 12 členov, ktorí boli volení vo všetkých kmeňových triedach II. stupňa našej školy.

Členovia prvého školského parlamentu:

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    Karpatská 8063/11
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

Mapa

Fotogaléria

Novinky