Navigácia

Školský psychológ

     Mgr. Jana Vojtková

 

Kde ma môžete nájsť?      ZŠ Karpatská, 2. poschodie vpravo, č. 219

Ako sa môžeme skontaktovať?

- cez triedneho učiteľa

-  cez telefón školy: 52 53 987

 - cez e – mail: j.vojtkova@zskarpatskaza.com

 -  počas konzultačných hodín: každý deň v čase od 13.30 – 15.30

 

Čo je mojou úlohou?

Prispievať k prežívaniu vnútornej pohody žiaka, obhajovať jeho záujmy v spolupráci s rodičmi a učiteľmi. Poskytnúť žiakom ako aj rodičom pomoc cez konzultačno- poradenskú činnosť v oblastiach problémov spojených:

- s poruchami správania

- so stresom, preťaženosťou, psychickou záťažou

- so vzťahmi, či už s dospelými alebo s vrstovníkmi

- s krízovými situáciami

- so šikanovaním a iné

 

V rámci celej triedy alebo skupiny ide o pomoc ako:

– preventívne aktivity zamerané na fajčenie, drogy, šikanovanie a iné

- riešenie dysfunkčných sociálnych vzťahov v triede

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria