Navigácia

    Vážení rodičia,
na získanie finančnej dotácie pre Vaše dieťa je potrebné splniť nasledovnú podmienku:
1. Vašej rodine je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, alebo
2. Váš príjem je najviac vo výške životného minima.


Dotácia sa poskytuje na:
1. stravu
2. školské potreby
3. vzdelávanie


Ako žiadať o príspevok?
■ rodič odovzdá škole Potvrdenie vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že rodina je v hmotnej núdzi, alebo má príjem nižší ako životné minimum,
■ rodič urobí tak na začiatku každého školského polroka, alebo v prípade, že sa zmení sociálna situácia rodiny! Tlačivo je nutné odovzdať do 5. dňa v danom mesiaci.


Výška dotácií:
1. na stravu:
pre 1.– 4. ročník 1 € / obed, rodič platí 0,01 € / obed
pre 5.– 9. ročník 1 € / obed, rodič platí 0,09 € / obed

Na deti v hmotnej núdzi sa nevzťahuje VZN o platení príspevku na réžiu.

2. na školské potreby:   16,60 € / školský polrok (500,-Sk)

3. dávka na vzdelávanie:  17,20 € / mesiac (518,17 Sk)

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria