Navigácia

Oznamy

  Poplatok na stravovanie sa hradí mesačne vopred od 20. do 26. dňa v  mesiaci. Doklad o zaplatení stravného je potrebné odovzdať ihneď po zaplatení, najneskôr posledný pracovný deň  v  mesiaci.

V ŠJ funguje elektronický systém výdaja stravy cez čipové karty.

BEZ  ČIPOVEJ  KARTY  OBED  NEBUDE    VYDANÝ!

Ak si stravník  zabudne  čipovú kartu, musí  si  vyžiadať náhradný stravný lístok. Stratu karty je potrebné nahlásiť vedúcej ŠJ,  karta bude zablokovaná a stravníkovi sa aktivuje nová čipová karta za poplatok 1,35 €.  

OBEDY  SA  VYDÁVAJÚ   A  KONZUMUJÚ  V ŠKOLSKEJ  JEDÁLNI od 11,30  - 14,00 hod.

Do obedára je možné vydať stravu iba v prípade ochorenia - prvý deň.

ODHLASOVANIE   OBEDOV  - DEŇ VOPRED  do 14,00 hod.

 

                             Poplatky za obed  od zákonného zástupcu dieťaťa - žiaka:

                                                         Žiaci    1. - 4. ročník     1,11 €

                                                         Žiaci    5. - 9. ročník     1,19 €

v hmotnej núdzi  žiaci    1. - 4. ročník     0,01 €, žiaci    5. - 9. ročník     0,09 €

                                                                                                                                                            Vedúca ŠJ

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria