Navigácia

Alergény v potravinách

Od 1. apríla 2010 budú alergény, podľa platnej legislatívy, uvádzané na jedálnom lístku, za každým jedlom.

  

ZOZNAM ALERGÉNNYCH ZLOŽIEK 

 1. Obilniny obsahujúce lepok / t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos / a výrobky z nich
 2. Kôrovce a výrobky z nich
 3. Vajcia a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Arašidy a výrobky z nich
 6. Sójové zrná a výrobky z nich
 7. Mlieko a výrobky z neho
 8. Orechy a výrobky z nich
 9. Zeler a výrobky z neho
 10. Horčica a výrobky z nej
 11. Sezamové semená a výrobky z nich
 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 100 mg/kg, l vyjadrené ako SO2
 13. Vlčí bob ( lupina ) a výrobky z nich
 14. Mäkkýše a výrobky z nich

  

LEGISLATÍVA

Smernica č. 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady v znení smernice č.2003/89/ES, smernice č.2005/26/ES a smernice č.2007/68/ES z novembra 2007

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č.1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu č.1761/2005-100, výnosu č.3069/2005-100 a výnosu č.2319/2007-100

Kontakt

 • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
  010 08 Žilina
 • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

  Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria