Navigácia

Hromadné akcie

Školský klub detí

         

 

AKCIE ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

 

Akcia:                                                 Termín:                         

1. Starostlivosť o kvetinovú výzdobu      priebežne (jeseň, jar)      

2.  Imatrikulácie pre prvákov                      október                                  

        (uvítacia diskotéka)                              

3. Šarkaniáda                                                  október                              

4. Vedomostný kvíz:                                      november                             

5. Súťaž v dáme                                            november                            

6. Mikulášske besiedky                               december                           

7. Súťaž v stolnom tenise v ŠKD                  január                               

8. Fašiangový karneval                                  február                               

9. Snehové stavby                                           február                                   

10. Tanečný maratón                                       marec                                

11. Maľovanie na asfalt                                    apríl                                 

12. Malá olympiáda                                            máj                                    

13.  MDD                                                                jún

(futbalový turnaj, zumba, maľovanie na tvár)

14. Indiánsky deň                                                jún                                    

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria