Navigácia

Pre rodičov prváčika

...aby sa dieťaťu darilo

            

 

Čo môžete urobiť pre to, aby sa dieťaťu darilo v prvej triede?

 

 • Pomôžte naučiť sa čisto rozprávať.
 • Nesprávna výslovnosť sa prenáša do čítania a písania detí, preto je vhodné navštíviť pred začiatkom školskej dochádzky logopéda.

 • Naučme ho, ako sa má samé o seba postarať pri jednoduchých každodenných činnostiach.
 • Dieťa, ktoré sa nevie samo obliekať, obúvať, najesť, použiť WC sa môže v škole cítiť stratené a nesamostatnosť sa prenáša aj do ďalčích školských poviností.

 • Podporujme dieťa vo výtvarných činnostiach - práca s plastelínou, hlinou, cestom, vodou ...Dbajme na to, aby pri kreslení správne držalo ceruzku a netlačilo ňou príliš na podložku.
 • Práve problémy v grafomotorike často dieťaťu znechucujú nácvik písma.

 • Čítajme si veľa s dieťaťom, aby sme obohatili jeho slovnú zásobu. Nechajme ho prerozprávať prečítané príbehy, aby sa učilo vyjadrovať a rozumieť čítanému.
 • Pomôžme mu naučiť sa orientovať v priestore a čase.
 • Je pre neho veľmi prospešné, ak trafí do svojej triedy, ak rozumie pojmom "hore, dole, vpravo, vľavo, vpredu, vzadu" a ak má nejakú predstavu o pracovných a voľných dňoch v týždni, či rozdielnom trvaní minúty, hodiny, mesiaca, roka.

 • Pomôžme mu v rámci hry naučiť sa rozoznávať farby, tvary a počet predmetov.

 

Kontakt

 • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
  010 08 Žilina
 • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

  Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria