Navigácia

Výchovný poradca Výber povolania Termíny Testovanie T9 Harmonogram WWW stránky O duálnom vzdelávaní Duál Point a duálne vzdelávanie

 

Štátny inštitútu odborného vzdelávania zriadil  miesta s názvom Duál Point Centrum orientácie v rámci Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“.

Úlohou Duál Pointov je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste.

Duál Pointy ako konzultačné centrá sú zriadené v každom samosprávnom kraji SR pre potreby zamestnávateľov, škôl, verejnosti a žiakov a Centrum orientácie v Nitre. Centrum orientácie sa zameriava na žiakov základných škôl v 8. alebo 9. ročníku a ich rodičov. Jeho úlohou je umožniť žiakom zorientovať sa v povolaniach, aktívne zapojiť rodiča do procesu voľby správneho povolania a pedagogického zamestnanca ako sprievodcu žiaka.

Centrum orientácie

Dvorčianska 629, 949 05

centrumorientacie@siov.sk

Ing. Ján Maniaček

 

Nitra

 

 

 

 

Žiaci a rodičia v nich nájdu informácie o tom, ako vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, informácie o stredných odborných školách a zamestnávateľoch v danom kraji, o benefitoch, o jednotlivých študijných a učebných odboroch, o možnostiach praktického vyučovania, seminároch a stážach, ktoré môžu žiaci absolvovať.

Aktuálne je zriadených 7 Duál Pointov:

 

Adresa

e-mail

Kontaktná osoba

DUÁL POINT

Stromová 9, 831 01

dualpointba@siov.sk

Ing. Ján Vajcík

Bratislava

Bratislava 37

 

Bc. Michal Martinka

DUÁL POINT

Robotnícka 6, 974 01

dualpointbb@siov.sk

Mgr. Tomáš Kováčik

Banská Bystrica

Banská Bystrica

 

Ing. Marek Veľký, PhD.

 

 

 

Natália Valovičová

DUÁL POINT

Južná trieda 2/A, 040 01

dualpointke@siov.sk

Ing. Peter Kutrucz

Košice

Košice

 

Mgr. Martin Horňák

DUÁL POINT

Mukačevská 1, 080 01

dualpointpo@siov.sk

Ing. Andrea Ondová

Prešov

Prešov

 

RNDr. Ivana Kočanová, PhD.

DUÁL POINT

Jilemnického 2, 911 01

dualpointtn@siov.sk

Ing. Richard Hančin, PhD.

Trenčín

Trenčín

 

Bc. Gabriel Kovács

DUÁL POINT

Koniarekova 17, 917 01

dualpointtt@siov.sk

Ing. Jana Grychníková

Trnava

Trnava

 

 

DUÁL POINT

Kragujevská 1, 010 01

dualpointza@siov.sk

Ing. Dušan Haluška, MBA

Žilina

Žilina

 

Ing. Stela Rebeťáková

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O duálnom vzdelávaní v jednotlivých krajoch sa dozviete viac na stránke

http://www.potrebyovp.sk/siet_skol.

Zoznam SŠ poskytujúcich duálne vzdelávanie v Žilinskom kraji

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria