Navigácia

Výchovný poradca Výber povolania Termíny Testovanie T9 Harmonogram WWW stránky O duálnom vzdelávaní Duál Point a duálne vzdelávanie

Testovanie T9

        Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ

             Testovanie 9 – 2017/18 :

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ T9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda). Žiaci budú testovaní z matematiky a vyučovacieho jazyka ( slovenský jazyk a literatúra).

Náhradný termín T9 je 5. apríla 2018 (štvrtok). Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne. Náhradné testovanie sa bude realizovať v krajských mestách v školách, ktoré určí príslušný Obvodný školský úrad v spolupráci s NÚCEM-om.

Testovanie sa začína o 8,00 hodine a bude prebiehať v dvoch častiach :

   1. časť  MATEMATIKA  - certifikačný test trvá 60 minút

                                             ( od 8,20 hod. do 9,20 hod.)

   2. časť  SLOVENSKÝ JAZYKcertifikačný test trvá  60 minút, 20 úloh

                                                            ( od 10,05 hod. do 11,05 hod. )  

 Špecifikácie testov z matematiky:

http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2018/Specifikacia_testu_MAT_T9_2018.pdf

a vyučovacieho jazyka:  http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2018/Specifikacia_testu_VUJ_T9_2018.pdf

 

 Doporučujeme žiakom, aby si pripravili čierne guľôčkové perá .

Základné informácie na stránke NUCEMu ... klik TU.

 Podrobné pokyny k testovaniu dostanú žiaci od výchovného poradcu a vyučujúcich MAT a SJL.

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria