Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina pre siedmakov štvrtok, 7.D, 14:00
Basketbal dievčatá pondelok, telocvičňa, 14:30-15:30
Čítanie medzi riadkami pre 3. ročník pondelok, trieda 3.E, 13.30 hod.
Čitateľská gramotnosť pre 8. ročník štvrtok, o 14.00 hod
Digitálne technológie štvrtok, trieda 4.C, o 13:30 - 15:00
Florbal pre 1. - 2. ročník streda, telocvičňa, 13:500 - 15:00
Florbal pre 3. - 4. ročník utorok, telocvičňa, 14:00
Futbalový krúžok 3., 4. roč. pondelok, telocvičňa, 13:30 - 14:30
Hrajeme sa s angličtinou pre prváčikov streda, 3.D, 13:00 - 14:30
Hrajeme sa s angličtinou pre prváčikov utorok, 3.D, 13:00 - 14:30
Hravá slovenčina utorok, trieda 9.A, o 7:00
Karate štvrtok, telocvičňa, 13:45 do 15.15
Krúžok AJ štvrtok, trieda 6.B, 14:00
LEGO pre 1. ročník štvrtok, kuchynka, 14:00 hod.
Foto Foto Foto Foto Foto
LEGO pre 2. - 3. ročník pondelok, kuchynka, 13:30 hod.
Foto Foto Foto Foto Foto
Letom svetom utorok, 7.B, 14:00
Literárny krúžok pre 4. ročník štvrtok, trieda 4.A
Matematický pre 6. roč. štvrtok, 6.C, 14:00
Matematický krúžok pre 3. ročník utorok, trieda 3.A, 13:30
Matematický krúžok pre 9.A pondelok, trieda 9.A, 7.00 hod.
Matematický krúžok pre 9.B piatok, trieda 9.B o 7.00 hod.
Matematický krúžok pre 9.C pondelok, trieda 9.C, 7.00 hod.
Počítačový krúžok pre 1. ročník streda, nová PC učebňa, o 13:30
Počítačový krúžok pre 1. ročník pondelok, nová PC učebňa, 13:30
Foto Foto Foto Foto Foto
Slovenčina na slovíčko, pre 9.B pondelok, 9.B, 7:00
Slovenčina na slovíčko, pre 9.C utorok, trieda 9.C, 14:00 hod.
Školský časopis pondelok, učebňa č. 206, o 14:00 hod
Tanečná prípravka štvrtok, chodba 3. poschodie13:45 hod.
Foto Foto Foto Foto Foto
Tanečný krúžok pre 2. stupeň štvrtok, chodba 3. poschodie, 14:45
Testovanie pre 4. ročník utorok, štvrtok, trieda 3.E, 12:40 - 13:40
Tvorivé čítanie a písanie pre 4.B štvrtok, trieda 4.B, 14.00
Tvorivé dielne pre 1.ročník streda, trieda 4.C, 12:40 - 14:.00
Foto Foto Foto Foto Foto
Tvorivé dielne pre 2.- 4.ročník streda, 4.C, 14:00 - 15:30
Tvorivé dielne pre 3.E štvrtok, trieda 3.E, 12:45 - 13:45
Varenie a pečenie streda, kuchynka, o 14.00
Viem čo čítam štvrtok, 5.D, 14:00
Vybíjaná 3., 4. roč. piatok, telocvičňa, o 13.30
Vybíjaná pre 5. - 7. roč. piatok, telocvičňa, o 14:15
Výtvarný krúžok pre 2. stupeň pondelok, trieda 8.C, o 14:00
Foto Foto
Zdolávanie matematických prekážok štvrtok, trieda 3.D, 13:00
Zelená škola priebežne, podľa potreby
Zelená škola priebežne, podľa potreby

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    Karpatská 8063/11
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

Mapa

Fotogaléria

Novinky