Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

 
Pozícia:

Špeciálny pedagóg

Úväzok:100%
Dátum nástupu:25.07.2018
Požiadavky:Základné požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- práca s počítačom (internet, word, excel),
- občianska a morálna bezúhonnosť,

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v minimálnej výške 9PT/690,-€; 10PT/753,-€; 11PT/ 843, -€.

Stručná charakteristika:
Zamestnanec bude pokračovať v projekte „V základnej škole úspešnejší“.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 08.06.2018 na adresu: Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    Karpatská 8063/11
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

Mapa

Fotogaléria

Novinky