Navigácia

Olympiády

Geografická olympiáda 2017/18

 

Krajské kolo

Krajské kolo GO pre Základné školy a Osemročné gymnáziá v Žilinskom kraji sa konalo 12. 4. 2018 v priestoroch Katedry geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zúčastnilo sa ho 46 súťažiacich v kategóriách E a F. V E kategórii 30 žiakov a v F  kategórii 16 žiakov.

Žiak 7.D Jonáš Urbaník,  výherca obvodného kola, sa umiestnil na 2. mieste.

Blahoželáme yes


Obvodné kolo

V obvodnom kole, ktoré sa konalo 6. feruára, sme získali 1. miesto v kategórii F. Vybojoval ho Jonáš Urbaník zo 7. D. Ďalší naši výborne umiestnení žiaci sa umiestnili takto:

kategória F - 6. miesto - Jakub Kurjak

kategória F -13. miesto - Filip Palúch, 8.B.

 

Všetkým súťažiacim blahoželáme a Jonášovi želáme veľa šťastia v krajskom kole súťaže.


Školské kolo

 

Dňa 5. 12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Svoje vedomosti si otestovalo 59 žiakov v troch kategóriach a to: G (5.ročník), F(6-7.ročník) a E (8-9. ročník).

 

V kategórii G postupujú do okresného kola:

1. Nina Kozoňová z 5.A. (získala 94 bodov/ zo 100 b)
2. Anna Miklová z 5.C (získala 93 bodov / zo 100 b)

3. Martin Rúčka z 5.A. (získal 92 bodov / zo 100 b)

 

V kategórií F postupujú do okresného kola:
1. Jonáš Urbaník zo 7.D ( získal 90 bodov / zo 100 b)
2. Jakub Kurjak zo 7.D (získal 82 bodov/ zo 100 b).
3. Zuzana Singerová zo 7.A (získala 76 bodov / zo 100 b)
 
V kategórií E postupujú do okresného kola:
1. Gabriela Nevedelová z 9.C (získala 82 bodov)
2. Filip Palúch z 8.B (získal 70 bodov)

3. Simona Hubinová z 9.A (získala 63 bodov).

Výsledková listina sa zobrazí na kliknutie  GO_2017_2018_vysledky.pdf

 

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na okresné kolo GO.


 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    Karpatská 8063/11
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria

Novinky